Главная
ЧаВО
Проверить
Контакты
Документы
Вход
Регистрация
Пароль

 

Публічний договір (публічна оферта)

Даний документ є еквівалентом усної угоди, акцептується оплатою послуг або реєстрацією на сайті. Будь ласка, ознайомтеся з текстом публічного договору перш, ніж ви почали реєстрацію або замовлення послуг на нашому сайті:

Даний документ регламентує порядок надання послуг Жібловского Дмитра Віталійовича (далі - Виконавець) і є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього публічного договору є факт здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг Виконавця передбачає згоду особи, що реєструє доменне ім'я / імена (далі - Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг в рамках цього договору, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (Далі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією за призначенням імен та адрес), Адміністраторами відповідним публічних доменів.

Беручи справжньою договір, Реєстрант підтверджує, що:

а) цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії.

б) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

в) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною;

г) контактна інформація про особу реєстрантів може бути опублікована в українських і міжнародних службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документами, регламентують процедуру реєстрації доменних імен;

1. Послуги

1.1. реєстрація і підтримка доменних імен в українських, міжнародних і зарубіжних регіональних зонах;

1.2. послуги технічного консалтингу в області реєстрації доменних імен та хостингу (вибір доменного імені, комплектація та збирання хостинг-серверів і ін.);

1.3. представницькі послуги в сфері реєстрації доменних імен, розв'язання доменних спорів і т.д.

2. Платежі

2.1. Оплата послуг, що надаються Виконавцем, здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановленими на момент надання послуг.

2.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку, виданий Виконавцем при реєстрації доменного імені, і ідентифікує замовлені послуги.

2.3. Оплата послуг реєстрантом здійснюється в порядку, опублікованому на web-сайті primaryns.kiev.ua в розділі "Оплата". Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку оплати.

2.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати Виконавець може припинити / призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

2.5. Послуга гарантується і надається тільки за фактом отримання оплати Виконавцем. До моменту моменту отримання оплати Виконавець не несе ніяких зобов'язань перед реєстрантом щодо реєстрації і закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.

3. Інформація та її використання

3.1. Реєстранти зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Інформація, надана реєстрантом при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2. Виконавець має право на свій розсуд вимагати від клієнтів документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.

3.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, отриманий клієнтом у разі призупинення надання послуг з причини не виконання цієї вимоги.

3.4. Тільки при наявності письмового Договору або при наданні підтверджуючих документів Виконавець виконує заявки Реєстранта на зміну відомостей, необхідних для ідентифікації Адміністратора домену, на передачу підтримки домену іншому реєстратору, на передачу прав адміністрування домену іншому адміністратору, на анулювання реєстрації.

3.4.1. Підтверджуючими документами для юридичної особи можуть бути: засвідчені печаткою юридичної особи та підписом уповноваженого органу копії:
- свідоцтва про державну реєстрацію
- свідоцтва про постановку на облік в податковому органі (ІПН)
- документа (протокол загальних зборів учасників, рішення учасника або інший документ) про призначення на посаду особи, яка має на підставі Статуту право діяти від імені юридичної особи без довіреності або Довіреність, на підставі якої діє представник Замовника

3.4.2. Підтверджуючими документами для фізичної особи можуть бути:
- документ, що засвідчує особу відповідно до чинного законодавства України
- оригінал довіреності, у разі укладення Договору на підставі довіреності

4. Надання послуг

4.1. Виконавець діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання лише високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її клієнтом, так і за участю третіх осіб, ми робимо все законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів нашого клієнта.

4.2. У той же час Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)

4.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Виконавець несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за послуги.

4.4. Виконавець не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги служби.

4.5. Виконавець не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

4.6. Передача доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстраторам можлива не пізніш як за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

4.7. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:

4.7.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, порноресурсов, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.д.); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;

4.7.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію служби;

4.7.3. в случае решения суда, а также в других, предусмотренных действующим законодательством случаях;

4.7.4. в разі, якщо за належним чином оформленим вимогу компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана реєстрантом згідно п. 3.1 не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо котнактная інформація не є достовірною.

4.8 Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються в разі:

- відмови клієнта від наданої послуги реєстрації / продовження доменного імені;

- анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду;

- передачі доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду;

- порушення Замовником положень п. 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 даного договору;

4.9. Беручи цей договір, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди.

5. Передача доменних імен

5.1. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється в Відповідно до вимог і в порядку, опублікованими на web-сайті primaryns.kiev.ua в розділі "Документи"

5.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті primaryns.kiev.ua в розділі "Документи", а так само в порядку і на умовах визначених в Правилах відповідної доменної зони.

5.2.1 Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється тільки в межах терміну дії реєстрації доменного імені.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Виконавець і Реєстранта несуть майнову відповідальність відповідно до чинного законодавства України

6.2. Протягом терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років з дня його розірвання, Сторони зобов'язуються обмежувати доступ третіх осіб без законного на те підстави, а також співробітників і посадових осіб, які не беруть участі у виконанні зобов'язань за Договором, і охороняти конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю та переданої один одному в ході виконання зобов'язань за цим Договором. Інформація буде розглядатися як конфіденційна і складовою комерційну таємницю, що її передала в тому випадку, якщо в / на ній явно зазначено, що дана інформація є конфіденційної. Сторони розуміють, що предмет Договору - як правило, публічне розміщення інформації Замовника в мережі (веб-сайта) і конфіденційність можуть являти собою лише тільки персональні дані Замовника, при цьому Виконавець має право публікувати і / або передавати персональні дані Замовника третім особам з метою виконання послуг, а також має право відмовити в приховуванні персональних даних, якщо така процедура не передбачена для конкретної послуги.

6.3. Виконавець, а так само Адміністратор відповідного домену та Оператор реєстру, не несуть ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з її допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуваних на серверах служби.

7. Зміни та доповнення

7.1. Ця угода не є остаточним, може бути змінено та доповнено. Про всі зміни в договорі клієнти будуть повідомлені про це електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в термін не менший ніж 30 днів до вступу в силу таких змін

8. Контакти

З усіх питань, що стосуються даного договору, будь ласка, звертайтеся в службу підтримки primaryns.kiev.ua:

Тел.: (068) 322-60-14

E-mail: info@primaryns.com.ua

Поштова адреса: 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра 62, 163, Жібловскій Дмитро Віталійович